Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Darymex company is working under 6.1 Innovative Economy Operational Program. This project is co-financed by European Union from European Regional Development Fund.
facebook